Przepisy i normy WPA dla stołów bilardowych

2011-01-18
1. Cel
Celem poniższej specyfikacji jest ustalenie standardów dla sprzętu używanego na turniejach organizowanych przez WPA (mistrzostwa świata, World Tour i inne). Te wytyczne nie muszą odnosić się do sprzętu bilardowego przeznaczonego do użytku domowego. W niektórych przypadkach, według uznania, WPA może organizować turnieje na stołach, które nie spełniają poniższych wymagań.   

2. Wysokość stołu
Stół powinien mieć od 74,295 do 78,74 cm wysokości.

3. Design (styl/ kształt stołu)
Stół nie powinien posiadać żadnych ostrych krawędzi, które mogą uszkodzić ubranie lub skaleczyć gracza. Konstrukcja powinna sprawiać wrażenie stołu stabilnego i wypoziomowanego niezależnie od warunków gry.

4. Płyty łupkowe

Ich grubość ma wynosić minimum 2,54 cm a powierzchnia do gry powinna utrzymywać płaskość w obrębie + 0,508 mm długości i + 0,254mm szerokości. Ponadto, gdy w środkowym obszarze stołu ustawimy ciężar o wadze 90,7 kg, ta powierzchnia powinna mieć dodatkowe wgłębienie nie większe niż 0,762 mm. Wszystkie złącza płyt muszą leżeć w tej samej płaszczyźnie w obrębie 0,127 mm po wypoziomowaniu. Stoły turniejowe powinny posiadać płytę złożoną z trzech równych części i drewnianą ramę stykającą się z płytami. Grubość drewna musi wynosić przynajmniej 1,905 cm. Powierzchnia płyt powinna być zabezpieczona w stosunku do podstawowej ramy śrubami (z łbem stożkowym wklęsłym) lub zasuwą/ ryglem.

5. Powierzchnia do gry
Ten obszar musi być prostokątny i symetryczny. Wymiary (wliczając łuzy):
9 stóp: 2,54 m (+3,175mm) x 1,27m (+3,175mm) (nie dotyczy band)
8 stóp: 2,3368m (+3,175mm) x 1,1684m (+3,175mm) (nie dotyczy band)

6. Bandy
Ich szerokość powinna wynosić od 10,16 cm do 19,05 cm łącznie z gumowymi bandami. 18 znaków (lub 17 i marka) powinno być zamocowane w jednej linii na szczycie bandy w odległościach:
31,75 cm na stole 9-stopowym
29,20 cm na stole 8-stopowym
Środek każdego diamentu powinien być zlokalizowany 93,6625 mm (+3,175mm) od kantu bandy. Znaki te mogą być okrągłe (wielkość: 11,11mm – 12,7mm średnicy) lub o kształcie diamentów (wymiary od 25,4 x 11,11 mm do 31,75 x 15,875 mm). Wszelkie napisy (nazwa stołu) i liczniki punktów powinny się znajdować w jednej linii na szczycie bandy.  
Wszystkie wkręty (śruby) band powinny być tak zlokalizowane, że po odpowiednim ich wkręceniu odbicia bil od band będą ciche i optymalne.

7. Wysokość bandy
Gumowe części band powinny być trójkątne, a ich część pokryta suknem powinna mieć szerokość od 4,76 do 5,4 cm. Wysokość bandy waha się pomiędzy 62 a 64% wysokości bil.

8. Gumowa część band
Bandy powinny wpływać na szybkość stołu w taki sposób, że bila uderzona z punktu bazy bez żadnych rotacji, w linii środkowej stołu z odpowiednią siłą, powinna przemierzyć 4 długości stołu bez podskakiwania.

9. Otwory łuz
Wloty łuz muszą być wykonane z gumy o grubości od 1,5875 do 6,35 mm. WPA preferuje grubość nie przewyższającą 3,175mm. Te gumowe części muszą mieć jednakową grubość po obu stronach łuzy. Łuzy powinny być wykonane z twardej, wytrzymałej gumy i solidnie połączone (sklejone) z drewnianą częścią bandy, by nie dochodziło do przesunięć. Guma, z której wykonana jest łuza powinna być twardsza niż guma bandy.

Szerokość łuz (mierzona pomiędzy kantami przylegających band):
Narożne: 11,43 – 11,75 cm
Środkowe: 12,7 – 13,0175 cm
Otwór łuzy środkowej zawsze jest o jeden cal (1,27 cm) szerszy niż łuzy narożne.

„Pionowy kąt łuzy” (odchylenie boków łuzy) wynosi od 12 do 15 stopni.

„Poziomy kąt cięcia (do) łuzy”: ten kąt powinien być taki sam po obu stronach wejścia do łuzy i wynosi 142 stopnie (+1) dla łuz narożnych, a 104 stopnie (+1) dla łuz środkowych.

„Półka” to obszar łuzy mierzony od środka wyimaginowanej linii łączącej dwa kanty łuzy (miejsca na bandzie przyległej do łuz, w których banda zmienia kierunek) do pionowego ścięcia płyty stołu. Wlicza się też skos (ścięcie) płyty.Długość półki: od 2,54 cm do 5,715 cm dla łuz narożnych i od 0 do 0,9525 cm dla środkowych.

10. Obudowa łuz
Łuzy powinny być obłożone plastikiem, gumą lub skórą. Materiał, z którego wykonana jest obudowa łuz nie powinien trwale brudzi bil lub kija. Górna część wewnętrznej obudowy łuzy powinna być tak zaprojektowana, by bila, która w nią uderza poniżej skraju, była kierowana zawsze do środka łuzy.    

11. Łuzy koszykowe i automatyczne
Zarówno łuzy koszykowe jak i automatycznie zwracające bile, mogą być używane, ale muszą być tak ciche jak to możliwe. Bile koszykowe muszą mieć ładowność przynajmniej 6 bil. Łuzy automatyczne muszą być tak zaprojektowane, aby wpadająca do nich bila nie wyskakiwała powrotem na stół ani poza stół.

12. Sukno
Sukno musi być nie-kierunkowe, pozbawione włosia, nie może się mechacić. Powinno zawierać nie mniej niż 85% wełny czesankowej i nie więcej niż 15% nylonu. Najlepiej aby sukno składało się w 100% z wełny czesankowej. Sukna z odzysku nie będą tolerowane. Dopuszczalne dla WPA kolory sukna to:
Żółto zielone (ang. Yellow-green)
Niebiesko zielone (ang. Blue-green)
Elektryczny niebieski (ang. electric blue)

13. Umocowanie sukna
Przed nałożeniem sukna na płytę, pasma płótna (lub sukna) powinny być przyklejone u wlotu łuz do płyty i leżącego pod nią drewna. Podłożone sukno musi być odpowiednio naciągnięte i mechanicznie przymocowane do drewnianej podstawy płyty (zszywkami lub gwoździami) Nie dalej niż 0,95 cm (1 cal) od środka i wbite w drewno co najmniej na 0,95 cm (1 cal).
Wytyczne odnośnie prawidłowego naciągnięcia sukna:
Na długość, sukno powinno być ręcznie naciągnięte najmocniej jak się da i popuszczone 1 cal przed miejscem umocowania.
Na szerokość, należy naciągnąć sukno do granic możliwości poluzować 0,625 cm przed miejscem umocowania.

Podczas nakładania sukna na bandy, musi być ono dobrze i równomiernie naciągnięte na długość, zarówno podczas umocowywania „uszczelki” (?) (gumy) jak i później. Jeżeli sukno jest już napięte po długości, należy je naciągnąć w szerokości do momentu, gdzie zaczyna się wklęśnięcie (gumowej części) bandy. Sukno powinno być trwale przymocowane (zszywkami lub gwoździami) do drewnianej części bandy, najwyżej 1,905 cm od jej środka i przynajmniej 0,9525 cm wgłąb drewna. Na bandach przy środkowych kieszeniach sukna bandy i płyty powinny w jak najmniejszym stopniu na siebie nachodzić. Muszą być nałożone bardzo starannie, by nie doszło do fałdowania. Żadne fałdowania nie są dopuszczalne na otworach  narożnych kieszeni.

14. Czyszczenie stołu i sukna na bandach
WPA uznaje jedynie niebieski i zielony kolor kredy. Stół można czyścić przy pomocy delikatnych szczotek (z końskim włosiem), urządzeń do czyszczenia stołu zrobionych z sukna bilardowego lub odkurzacza bez szczotki oraz urządzeń i środków przeznaczonych specjalnie do czyszczenia sukna bilardowego. Odradzamy używanie szczotek, które gubią włosie.

15. Lampy
Każdy fragment stołu – blat i bandy, muszą być oświetlone przez przynajmniej 520 luksów (48 stopoświec). Umieszczenie lampy powinno być takie, by środek stołu nie był oświetlony bardziej niż  bandy i narożniki stołu. Jeżeli można regulować położenie obudowy światła (przesuwać na boki), nie powinno być ono niżej niż 1,016 m nad stołem. Jeżeli obudowa oświetlenia jest nieruchoma, powinna znajdować się przynajmniej 1,65 m nad stołem. Światło nie może być tak jasne, że oślepia graczy. Światło oślepiające to takie, które emituje 5000 luksów (465 stopoświec). Miejsca poza stołem (np. trybuny) powinne być oświetlone przynajmniej 50 luksami światła (5 stopoświec).
16. Bile i trójkąty
Wszystkie bile muszą być wykonane z litej, fenolowej żywicy z tworzywa sztucznego i mierzyć 5,715 cm (+ 0,127mm) średnicy oraz ważyć 156-170 g (5”-6 oz). Bile powinne być matowe i nienawoskowane. Bile powinny być czyszczone czystym ręcznikiem lub materiałem (suknem). Dopuszcza się użycie mydła i wody. Bile, do których stosowano jakąkolwiek śliską lub polerującą substancje lub wosk muszą być wyczyszczone czystym materiałem, zwilżonym rozcieńczonym alkoholem, przed grą.

Kompletny zestaw bil składa się z jednej bili białej i 15 ponumerowanych bil kolorowych. Numery 1-15 na bilach obiektowych powinne być dobrze widoczne i wyraźne. Na każdej bili znajdują się dwa takie same numery, po przeciwnych stronach bili, z czego jeden jest nadrukowany „do góry nogami”, czarną czcionką, na białym tle. Bile z numerami 1-8 mają jednolity kolor: 1 – żółta, 2 – niebieska, 3 – czerwona, 4 – fioletowa, 5 – pomarańczowa, 6 – zielona, 7 – kasztanowa, 8 – czarna. Bile obiektowe z numerami 9-15 są białe i mają kolorowy pasek, przebiegający przez środek, o określonym kolorze: 9 – żółty, 10 – niebieski, 11- czerony, 12 – fioletowy, 13 – pomarańczowy, 14 – zielony, 15 – kasztanowy. Dwa numery: 6 i 9 muszą być podkreślone.

W celu prawidłowego ustawienia bil, w którym wszystkie bile stykają się ze sobą, zaleca się użycie drewnianego trójkąta. Powierzchnia trójkąta, która przylega do sukna, powinna być gładka, aby nie spowodować uszkodzenia tkaniny. Nie uznajemy plastikowych trójkątów. Są podatne na odkształcenia, deformują się, co czyni prawidłowe ułożenie bil czasochłonnym, lub niemożliwym.

17. Kije
Kije powinny podlegać poniższym wytycznym:
Długość: minimum 1,016 m; Waga: najwyżej 25 oz (708,75 g)
Szerokość tipa: najwyżej 14 mm

Tip nie może być wykonany z tworzywa, które może uszkodzić graną bilę. Tip na każdym kiju powinien składać się ze specjalnie przetworzonej skóry lub innego włóknistego, podatnego tworzywa, które przedłuża kontakt kija z bilą podczas uderzenia.
Metalowe ferule nie mogą mieć więcej niż 2,54 cm długości.

18. Krzyżak (pomocnik)
Krzyżak należący do akcesoriów w sportach bilardowych, składa się z kija i umieszczonej na jego końcu „głowy”, służącej za mostek i podtrzymującej szczytówkę kija podczas uderzeń, których nie sposób dosięgnąć by ustawić normalny mostek. Rączka (uchwyt) krzyżaka jest kształtem zbliżony do kija bilardowego. Końcówka pomocnika ma wcięcia lub rowki, zwykle różnej głębokości, na których można oprzeć kij. Kształt (kontur) końcówki krzyżaka musi być gładki, aby nie uszkodził szczytówki kija, czy sukna.

19. Odległość między stołami.
Na turniejach sankcjonowanych przez WPA minimalna odległość stołów (oraz mebli od stołów) wynosi 1,83 m, mierzone od zewnętrznej krawędzi bandy.

20. Stoły uznawane przez WPA
Tylko stoły, które zostaną uznane (zaakceptowane) prze WPA, mogą być użyte na turniejach sankcjonowanych przez WPA.

UWAGA !
Tłumaczenie jest własnością East Trade Billiard Co.
Kopiowanie bez zgody zabronione ,